Termeni și condiţii

TERMENI ȘI CONDIȚII

ale companiei SILVERTIME, s.r.o.,  cu adresa nr. 702 Morávka, (districtul Frýdek-Místek), Cod poștal 73904, Morávka, număr de identificare: 05645751, sub numărul documentului C 68694, condus de instanța regională din Ostrava, email: info@silvertime.ro.

1. Prevederi introductive

1.1. Acești termeni și condiții (de acum încolo „Termenii") reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale Vânzătorului și ale Clientului, în conformitate cu statutul de §1751 al paragrafului 1 din Legea nr. 89/2012 Sb., Codul civil. Reglementează, de asemenea, drepturile și obligațiile Furnizorului și Utilizatorului aferente Contului Utilizatorului.

1.2. Termenii care vor fi folosiți în acest document cu majuscule se referă la următoarele:

Vânzătorul Vânzătorul în conformitate cu statutul de §2079 al Codului civil, după SILVERTIME, s.r.o.

Clientul Clientul în conformitate cu statutul §2079 al Codului civil

Contractul Contractul de cumpărare încheiat între Vânzător și Client

Consumatorul Orice persoană care încheie Contractul cu Vânzătorul

Website Noi vedem website-ul ca programul, respectiv aplicația, care este disponibil online prin intermediul www.silvertime.ro. Funcția sa principală este să permită utilizatorului să vadă, să aleagă și să comande produse.

Coșul de cumpărături Este o parte a website-ului, care este generat automat prin activarea de către utilizator a mai multor funcții, precum adăugarea, modificarea și eliminarea numărului de produse. 

Furnizorul Persoana care permite folosirea Contului utilizatorului pe SILVERTIME, s.r.o.

Contul utilizatorului O parte a website-ului care este disponibilă doar unui singur Utilizator, se stabilește prin Înregistrare și deveni valabil după ce se confirmă datele de acces.

Utilizatorul O persoană care folosește Contul utilizatorului

 

2. Contul utilizatorului 

2.1. Utilizatorul are dreptul de a crea un Cont de Utilizator pe website pentru a facilita plasarea comenzilor de produse. 

2.2. Utilizatorul creează Contul utilizatorului astfel: el oferă datele necesare website-ului, precum prenume, nume, adresa de facturare, adresa de e-mail, parola și salvează aceste date. În același timp, el trebuie să fie de acord cu Termenii și cu prelucrarea datelor personale (de acum înainte „Înregistrarea").

2.3. Noi considerăm că datele introduse în Contul utilizatorului sunt corecte și complete. Responsabilitatea pentru diverse probleme cauzate de aceste informații revine doar Utilizatorului. 

2.4. Accesul la Contul de utilizator este restricționat de datele de înscriere, numele de utilizator și parolă (de acum încolo „date de înregistrare"). Utilizatorul și Furnizorul sunt ambii obligați să păstreze aceste informații private.

2.5. Utilizatorul nu are dreptul de a permite altor persoane să utilizeze Contul său de utilizator. 

2.6. Furnizorul are permisiunea de a anula Contul utilizatorului, mai ales în cazul de inactivitate a Utilizatorului mai mare de un an de zile sau în cazul în care Clientul încalcă drepturile sale legate de contract, inclusiv Termenii. 

2.7. Utilizatorul este conștient de posibilitatea indisponibilității contului său, mai ales în cazul în care software-ul și hardware-ul Furnizorului trece printr-un proces de întreținere sau software-ul și hardware-ul unui terțe părți trece printr-un proces de întreținere.  

2.8. Există restricții similare pentru Utilizator precum în paragrafele 9.9. și 9,10.

 

3. Încheierea contractului

3.1. Toate produsele de pe Website-ul Vânzătorului sunt cu rol doar informativ, iar Vânzătorul nu este obligat să încheie un Contract privind aceste produse. Statutul §1732 din Codul civil nu poate fi utilizat. 

3.2. În cazul în care Clientul dorește să comande produse, el trebuie să le adauge în coș, alegând numărul dorit, iar apoi completează formularul de pe Website, care include:

a) informații referitoare la produsele comandate, numărul lor,

b) informații referitoare la suma care trebuie plătită,

c) informații referitoare la livrare,

d) informații având în vedere cheltuielile legate de livrare,

e) informații având în vedere numele și prenumele Clientului, adresa de facturare, adresa de e-mail. În cazul în care Clientul este identic cu Utilizatorul, aceste date sunt introduse automat (de acum încolo „Comanda").

3.3. Este posibil să se verifice și să de modifice datele introduse pentru o Comandă, inclusiv să se identifice potențiale greșeli și să se corecteze.   

3.4. Comanda este finalizată atunci când Clientul apasă butonul „Comandă". Acest lucru se numește Oferta (de acum încolo „Oferta") și este obligatorie pentru Client. 

3.5. Vânzătorul confirmă Comanda imediat Clientului prin e-mail, către adresa de e-mail pe care Clientul a introdus-o în Contul utilizatorului sau în momentul în care a plasat Comanda. Când Vânzătorul confirmă comanda, se acceptă contractul (de acum înainte „Acceptarea"). 

3.6.  Încheierea Contractului este posibilă în limba română.

3.7. Contractul este arhivat de Vânzător timp de cinci ani, în format electronic. Clientul îl poate accesa prin intermediul Contului său de utilizator.

3.8. Drepturile de proprietate sunt transferate Clientului la momentul plății produsului, așa cum este precizat în Contract.

 

4. Condiții de plată

4.1. Site-ul cuprinde informații despre produse, inclusiv prețul lor (de acum înainte „Prețul"). Prețul include TVA și toate celelalte taxe. Prețul este valabil atunci când este publicat pe website. Acest lucru nu afectează posibilitatea Vânzătorului de a încheia individual Contractul.

4.2. Clientul este obligat să plătească Prețul produsului, inclusiv cheltuielile de ambalare și de livrare, precum și livrarea la suma convenită. În cazul în care nu este specificat un alt mod, Prețul include deja cheltuielile de ambalare și de livrare.

4.3. Cheltuielile pentru mijloace de comunicare la distanță nu afectează Prețul, iar Vânzătorul poate taxa numai transportul.

4.4. Vânzătorul are dreptul de a solicita plata integrală sau parțială înainte de expedierea produsului către Client. Statutul §2119, paragraful 1 din Codul civil nu este eficient în acest caz.

4.5. Prețul poate fi plătit vânzătorului în următoarele moduri:

a) în numerar la achiziționarea personală.

4.6. Clientul declară metoda de plată în momentul în care plasează Comandă. 

4.7. Clientul poate schimba metoda numai în cazul în care Vânzătorul este de acord cu schimbarea. Această modificare trebuie să fie propusă pentru Vânzător în scris și livrate la adresa de e-mail sau adresa de facturare.

4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a interzice Clientului metodele de plată menționate la punctul 4.5. 

4.9. În cazul plății în numerar sau prin card de credit, suma se achită în momentul cumpărării. În cazul de debitare directă, suma se achită în 7 zile de la încheierea Contractului. În cazul în care suma nu este plătit, se consideră că s-a retras Clientul.

4.10. În cazul în care Clienții achiziționează produsul prin debit direct, atunci Clientul primește un simbol variabil pentru a distinge Comanda sa. Acest simbol îi este oferit în Coșul de cumpărături atunci când acceptă achiziționarea. 

4.11. În cazul în care Clientul achiziționează produsul prin debit direct, acestuia i se îndeplinește obligația de a plăti Comanda atunci când banii ajung în contul Vânzătorului.

4.12. Dacă există reduceri furnizate Clientului de către Vânzător, acestea nu pot fi însumate.

4.13. În cazul în care este un interes comun de afaceri sau în cazul în care este prevăzută în regulament, Vânzătorul va emite factură către client, luând în considerare plățile aferente Contractului.

 

5. Condiții de livrare

5.1. Vânzătorul permite aceste metode de livrare:

a) livrare către Client la locul stabilit prin Comandă printr-un expeditor de mărfuri.

5.2. În cazul transportului special necesar, Clientul suportă riscul și costurile suplimentare legate de transport.

5.3. În cazul în care Vânzătorul este obligat să livreze produsul la locul stabilit la Comandă de către Client, atunci Clientul este obligat sa preia produsul la livrare. În cazul în care se achiziționează personal produsul, limita pentru preluare este de zece zile lucrătoare.

5.4. Dacă Clientul este reprezentat de către o altă întreprindere care va comercializa mai departe produsele, atunci Vânzătorul își va îndeplini obligațiile atunci când produsele ajung la întreprinderea care a dat comanda. Dacă Clientul este Consumatorul final, Vânzătorul își îndeplinește obligațiile atunci când produsele ajung în mâinile Clientului. Dacă Clientul dorește să colaboreze cu o firmă de livrare în afara celei cu care Vânzătorul colaborează, atunci Vânzătorul nu mai este responsabil de calitatea produsului la primire. 

5.5. Vânzătorul sau expeditorul de mărfuri s-ar putea să solicite la predrea produselor date de identificare ale Clientului, aspect care poate fi îndeplinit prin prezentarea buletinului sau pașaportului. Dacă Clientul nu poate să justifice că este cel care a dat Comanda, atunci Vânzătorul poate să refuze predarea produselor.  

5.6. În cazul în care un Client nu preia produsul în termenul menționat la punctul 5.3 de la Termeni, Clientul este obligat să plătească cheltuielile de depozitare sau de re-livrare. Vânzătorul are dreptul de a repune în vânzare produsul, după ce a informat Clientul prin e-mail și i-a oferit o limită de timp corespunzătoare pentru a reacționa. Cheltuielile de depozitare și re-livrare pot fi solicitate să fie plătite de către Client, iar Vânzătorul are dreptul de a introduce cheltuielile în Prețul final. 

5.7. Vânzătorul este obligat să livreze produsele și să permită Clientului să returneze produsele în cincisprezece zile de la încheierea contractului, cu excepția cazului în care se specifică altfel. În cazul în care produsele sunt indicate ca fiind „în stoc", Vânzătorul va trimite produsul în două zile lucrătoare de la încheierea Contractului.

5.8. În caz de debitare directă în contul Vânzătorului, prin plată online sau intermediul unui sistem de plată, Vânzătorul este obligat să livreze produsul Clientului în cincisprezece zile de la data în care Clientul a îndeplinit datoria lui de achitare a produsului. În cazul în care produsul este indicat ca fiind „în stoc", Vânzătorul va expedia produsul în două zile lucrătoare de la plată, cel târziu.

5.9. În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește datoria de a livra produsul în conformitate cu punctele 5.7, sau 5.8, Clientul îl va atenționa pentru a livra produsul în termenul corespunzător. În cazul în care Vânzătorul nu își îndeplinește datoria în  termenul asumat, Clientul are dreptul să renunțe la produs.

5.10. Documentele care au legătură cu produsele, în special factura, certificatele sunt trimise Clientului de către Vânzător în două zile de la preluarea produsului.

 

6. Transferul riscurilor

6.1. În cazul în care produsul este preluat din incintele Vânzătorului sau de la locul de livrare, riscurile de deteriorare sunt transferate Clientului în momentul preluării produsului sau din momentul în care Clientul este informat că produsul trebuia să fie preluat, iar acum se așteaptă ridicarea lui. 

6.2. În cazul în care există un expeditor de mărfuri ales de către Client, și nu cel cu care Vânzătorul colaborează, atunci riscurile transportului sunt transferate Clientului, după ce produsul ajunge în mâinile expeditorului, conform Contractului. Dacă Vânzătorul este obligat să predea produsul expeditorului într-un loc prestabilit, atunci riscul nu este transferat Clientului doar atunci când produsul este preluat de către expeditorul de mărfuri în locul prestabilit. Vânzătorul are dreptul să păstreze documentele referitoare la produse, dar acest lucru nu afectează transferul riscurilor. În cazul în care Consumatorul este Clientul, riscul este transferat în momentul transmiterii produsului în mâinile sale; acest lucru nu se aplică atunci când livrarea a fost realizată de către un expeditor de mărfuri care nu a fost ales de către Vânzător. 

6.3. Riscul nu este transferat Clientului, decât dacă produsul a fost marcat în acord cu Contractul, prin marcaje ale produsului, însoțit de documente sau Clientul este informat sau orice altă metodă.  

6.4. După ce riscurile au fost transferate către Client, iar produsul a fost deteriorat sau pierdut, Clientul este obligat să plătească Prețul, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost cauzat de Vânzător prin încălcarea obligațiilor sale.

 

7. Servicii defectuoase,  garanție, reclamații

7.1. Drepturile și obligațiile ale părților laterale ale acordului sunt reglementate de lege, în special prin statutele §1914-1925, §2099-2117, §2161-2174 legii n. 89/2012 Sb., Codul civil.

7.2. Clientul inspectează produsul cât mai curând posibil după transferul riscurilor și verifică caracteristicile și cantitatea, verifică integritatea împachetării. Dacă Clientul identifică vreun defect, este obligat să informeze imediat Vânzătorul, sau expeditorul de mărfuri, iar Clientul are dreptul să nu preia produsul. În cazul în care Clientul preia produsul defect, el trebuie să descrie greșelile din protocol. Dacă el nu face acest lucru, drepturile sale legate de serviciile defectuoase se încheie. 

7.3.  Vânzătorul garanteză Clientului că produsul nu este defect la livrare. La preluare, produsul:

- poate fi caracterizat prin proprietățile convenite de ambele părți sau prin proprietățile descrise de către Vânzător sau așteptate de către Client în corelație cu promovarea și caracteristicile produsului. Dacă acordul lipsește,

7.3.1. poate fi utilizat în scopul declarat de Vânzător sau în scopul pentru care este frecvent utilizat

7.3.2. calitatea corespunde mostrei sau specimenului, dacă în acest fel a fost determinată calitatea,

7.3.3. este în cantitatea, măsurătorile și greutatea potrivită, 

7.3.4. este în conformitate cu legea.

7.4. În cazul în care defectul apare în termen de douăsprezece luni de la preluare, se consideră că defectul era prezent în momentul preluării. 

7.5. Este o semnificativă încălcare a obligațiilor în cazul în care Vânzătorul era conștient sau trebuia să fie conștient de faptul că un Client nu ar încheia Contractul, dacă el ar fi știut de defectele produselor. Altfel, nu este o încălcare semnificativă.

7.6. În cazul în care defectele produselor presupun o încălcare semnificativă a Contractului, atunci Clientul are dreptul de a solicita o livrare nouă, repararea produselor, o reducere rezonabilă sau poate să renunțe la Contract.

7.7. În cazul în care defectele produselor nu presupun o încălcare semnificativă a contractului, Clientul are dreptul de a solicita repararea sau o reducere rezonabilă.

7.8. Clientul este obligat să informeze Vânzătorul asupra defecțiunilor identificate imediat după ce a verificat produsele. Dacă defecțiunea este ascunsă, Clientul este obligat să informeze imediat Vânzătorul asupra defecțiunilor, până la doi ani de zile de la primirea produselor. La reclamația produselor sau imediat după proces, Clientul informează Vânzătorul despre metoda de reclamație aleasă. Dacă el nu face acest lucru în timp util, atunci el are dreptul la metoda de recuperare în conformitate cu punctul 7.7., chiar dacă defectul încalcă semnificativ contractului.

7.9. Aceste drepturi pot fi executate în incintele Vânzătorului, dacă este posibil în conformitate cu scopul de vânzare al produselor sau în locul în care este bazat sau alte spații. Sau Clientul trebuie să își aplice drepturile la entitatea autorizată în certificat de către Vânzător pentru a repara, în cazul în care este mai aproape de Client. Reclamația este considerată aplicată în momentul preluării sale. 

7.10. Procesul de recuperare a unui produs nu afectează obligația Clientului de a plăti. Statutul §2108 din Codul civil nu se apli că. Prezentul alineat nu poate fi utilizat în cazul în care Consumatorul este Clientul.

7.11. Clientul nu poate să se întoarcă asupra Comenzii sau să solicite o nouă livrare, dacă acesta nu poate trimite produsul înapoi Vânzătorului în aceeași stare ca la preluare. Aceste lucruri nu se aplică:

7.11.1 în cazul în care modificările sunt rezultatul inspecției efectuate pentru a găsi defecte,

7.11.2 în cazul în care Clientul a utilizat produsul înainte de descoperirea defecțiunii,

7.11.3 în cazul în care Clientul nu are nicio vină în procesul de returnare al produsului,

7.11.4 în cazul în care Clientul a modificat starea produsului, l-a vândut sau l-a consumat înainte de a-i găsi defecțiunile, Clientul reclamă ce mai este posibil și va returna banii Vânzătorului până la punctul în care a făcut uz de produs. 

 

Drepturile legate de servicii defectuoase în concordanță cu obligațiile legale

7.12. Clientul are dreptul să aplice drepturile legate de defecțiuni, în cazul în care defecțiunea apare în douăzeci și patru de luni de la preluare și nu este cauzată de utilizarea normală. De asemenea, Clientul nu poate să aplice drepturile când acesta era conștient dinaintea achiziționării că produsul prezenta defecțiuni. 

7.13 În cazul în care produsul nu are caracteristicile menționate la punctul 7.3., Clientul poate solicita chiar și un produs nou, fără defecte, atâta timp cât acest lucru este posibil în ceea ce privește natura produsului. În cazul în care defecțiunea implică doar o parte a produsului, Clientul poate solicita doar schimbul unei părți; în cazul în care nu este posibil, Clientul poate renunța. În cazul în care este posibil să se repare defectul, Clientul are dreptul de a solicita repararea gratuită.

7.14. Clientul are dreptul de a solicita un produs nou sau schimbul unei componente din produs, chiar dacă defecțiunea poate fi reparată, în cazul în care nu poate utiliza produsul din cauza apariției repetate ale aceleași defecțiuni sau mai multe defecțiuni în același timp. În acest caz, Clientul are dreptul să se retragă din Contract.

7.15. În cazul în care Clientul nu se retrage sau nu solicită un produs nou sau schimbarea unei componente, conform dreptului său, Clientul poate solicita o reducere. Clientul are dreptul de a solicita o reducere chiar și în cazul în care Vânzătorul nu poate livra un produs nou, să înlocuiască o componentă a produsului, să repare produsul sau în cazul în care Vânzătorul nu reacționează într-un termen rezonabil  sau reclamația ar cauza disconfort Clientului care este Consumatorul. 

7.16.. Clientul nu are dreptul drepturi de solicitare dacă știa despre defecte sau el le-a cauzat

7.17. În cazul în care se menționează un timp limită în care produsul poate să fie folosit, Vânzătorul garantează că produsul va fi eligibil în conformitatea cu informația prezentată. Dacă există mai multe limite de timp, cea mai lungă dintre ele este cea valabilă. 

7.18. Drepturile legate de servicii defectuoasă cuprinse în obligațiile de la punctele 7.12 – 7.17, incluzând dreptul de a se retrage din colaborare în conformitate cu punctul 8.4., nu se va aplica în cazul în care Clientul este un antreprenor și este evident că achiziționarea este legată de afacerea sa la încheierea contractului.

 

8. Renunțarea la contract

8.1. Vânzătorul are dreptul de a renunța la Contract dacă produsul nu se mai produce, nu îi poate fi transportat sau prețul s-a schimbat semnificativ. 

8.2. Dacă unui Client trebuie să i se restituie bani după retragerea din Contract, Vânzătorul îi va restitui banii prin aceeași metodă pe care Clientul a aplicat-o la plată.

8.3. În cazul în care există un cadou implicat în Contract, trebuie să existe un act care certifică oferirea cadoului. În cazul în care se anulează Contractul, Clientul este obligat să returneze cadoul.  

8.4. Clientul este îndreptățit să anuleze Contractul în concordanță cu paragrafele 7.6 și 7.14. 

 

Anularea contractului de către Consumator 

8.5.  Consumatorul are dreptul de a renunța la Contrat în 14 zile. Sunt diferite proprietăți în funcție de tipul de contract.

8.5.1. Dacă este un contract de achiziție, atunci perioada de timp începe în ziua în care se preia produsul. 

8.5.2. În cazul în care este un contract care implică mai multe tipuri de produse sau livrarea se realizează în mai multe tranșe, atunci perioada de timp începe în ziua ultimei livrări.

8.5.3. În cazul în care este un contract care implică livrarea regulată a produselor, atunci cursul începe în ziua preluării primei livrări.

8.6. Consumatorul ia în considerare faptul că în conformitate cu statutul §1837 din Codul civil, el nu se poate retrage din Contractul de livrare dacă: a solicitat modificări produsului, dacă produsul este perisabil, dacă pachetul a fost despachetat și nu se poate returna, dacă s-au livrat înregistrări video, de sunet, ziare, reviste sau orice alt conținut digital în format online, cu excepția cazului în care conținutul digital a fost livrat pe un suport fizic și nu a fost despachetat. 

8.7. În cazul în care Consumatorul dorește să se retragă din Contract, el poate utiliza formularul furnizat de Vânzător, care este anexat secțiunii Termeni. Formularul de renunțare la Contract trebuie trimis la adresa de e-mail a Vânzătorului: info@silvertime.ro, care îi va confirma în scris cât de curând Consumatorului.

8.8. Anularea contractului trebuie să aibă loc imediat, în cel mult 14 zile Consumatorul trebuie să livreze sau să returneze produsul primit. Consumatorul este conștient că și el împarte costurile de anulare ale contractului. Costul trimiterii bunurilor returnate în termen de 14 zile vânzătorului este plătit integral de către cumpărător. Produsul trebuie să fie returnat curat, în ambalajul original, incluzând toate accesoriile care trebuie să fie intacte. Dacă produsul nu este intact, atunci Vânzătorul are dreptul de a cere despăgubiri, în conformitate cu prezentul alineat.

8.9. La 14 zile după anularea Contractului, Vânzătorul trebuie să returneze banii Consumatorului, incluzând suma investită și în cel mai ieftin transport. Vânzătorul nu este obligat să returneze banii Consumatorului mai devreme de momentul în care Consumatorul dovedește că el a trimis înapoi produsul sau Vânzătorul primește produsul. Consumatorul este de acord ca banii să îi fie restituiți prin aceeași metodă prin care i-a oferit. 

8.10. Consumatorul are dreptul de a anula Contractul în concordanță cu punctul 5.9. 

 

9. Protejacarea datelor private 

9.1. Protejarea datelor private ale Consumatorului este o obligație legală în conformitate cu legea nr. 101/2000 Sb., a protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările ulterioare.

9.2. Clientul este de acord să ofere următoarele date personale: numele și prenumele, adresa de facturare, numărul de identificare, cod fiscal, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont bancar, adresa IP (de acum înainte denumite „date cu caracter personal").

9.3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în aplicarea drepturilor și obligațiilor aferente Contractului, incluzând livrarea și plata, crearea unui Cont de utilizator și răspunde la nevoile de marketing ale Vânzătorului. În cazul în care Clientul nu este de acord cu procesarea unora dintre datele cu caracter personal, acesta lucru nu este o piedică în încheierea Contractului. 

9.4. Datele personale ale Clientului vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată, fie în formă electronică sau în scris.

9.5. Clientul este conștient de obligația sa de a oferi date complete și reale la înregistrarea Contului său de utilizator. În cazul în care există modificări ale datelor, Clientul este obligat să informeze vânzătorul cu privire la acestea.

9.6. Vânzătorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal unei părți terțe care are rolul de procesator. Vânzătorul trebuie să mențină datele cu caracter personal ale Clientului ca fiind private, excepții fiind doar în cazul expeditorului de mărfuri sau celui care colectează plățile

9.7. Clientul este îndreptățit să modifice datele sale cu caracter personal. Vânzătorul are dreptul să perceapă un preț rezonabil de prelucrare al datelor cu caracter personal, dar aceste cheltuieli nu trebuie să fie mai mare decât cheltuielile necesare. În cazul în care Clientul consideră că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate prost sau în contradicție cu legea, Clientul are dreptul să solicite explicații cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în conformitate cu punctul 9.6. Clientul are dreptul de a solicita corectarea unei situații dăunătoare.

9.8. Clientul are dreptul de a anula acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment.

 

Newsletter și cookie-uri 

9.9. Dacă Clientul, atunci când face comanda, nu solicită alte condiții decât cele oferite, Vânzătorul consideră că el a fost de acord cu trimiterea newsletter-ului legate de serviciile și produsele Vânzătorului. Clientul are dreptul de a anula acordul oricând, acest lucru trebuie să se facă în scris la adresa de facturare a Vânzătorului sau prin intermediul link-ului de la sfârșitul newsletter-ului. 

9.10. Furnizorul informează Utilizatorul că acesta procesează cookie-uri, în conformitate cu statutul de §89, alineatul 3 din legea n. 127/2005 Sb., al comunicării electronice, inclusiv fișierele cu cookie-uri permanente, iar Utilizatorul este de acord cu acest lucru. Acordul este valabil timp de 10 ani.

9.11. Clientul are dreptul de a anula acordul cu procesarea cookie-urilor prin setarea browser-ului său.

9.12. Furnizorul procesează cookie-uri ale Utilizatorului pentru a îmbunătăți website-ul,  personaliza conținutului și reclamele.

10. Înregistare Electronică pentru Vânzări

10.1. "Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului o chitanță pentru bunurile cumpărate în concordanță cu Legea Cehă privind înregistrările electronice de vânzări (EET). Vânzătorul este, în același timp, obligat să înregistreze plata primită on-line prin administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore."

11. Dispoziții finale

11.1. Drepturile și obligațiile între Vânzător și Client sunt reglementate de sistemul legal al Republicii Cehe, în special de Codul civil.

11.2. Nu exista coduri morale de comportament între Vânzător și Client în sensul de §1816, paragraful 1, litera e) din Legea 89/2012 Sb., Codul civil.

11.3. În cazul înregistrării online a Utilizatorul, împlinirii condițiilor statutului §1752, paragraful 1 din Codul civil, Vânzătorul are dreptul de a modifica Termenii. Acest lucru nu afectează drepturile și obligațiile existente înaintea modificărilor. Modificările trebuiesc publicate pe website și/ sau prin intermediul adresei de e-mail, găsită în baza de date a website-ul. Utilizatorul are dreptul de a refuza aceste schimbări în maxim trei zile lucrătoare de la prima conectare la Contul său de utilizator după momentul realizării modificărilor (în cazul în care modificările sunt publicate pe website) sau de la notificarea prin e-mail (în cazul în care sunt publicate modificările prin e-mail), precum și denunțarea obligației în trei zile, care oferă timp suficient pentru a obține un produs similar al altui furnizor.

11.4.  Datele de contact ale Vânzătorului: adresa de facturare SILVERTIME, s.r.o., nr. 702 Morávka, 73904 Morávka (districtul Frýdek-Místek), adresa de e-mail info@silvertime.ro.

11.5. Clientul față de activitatea Vânzătorului are dreptul să depună plângeri instituției Inspecției Comerțului Ceh. Nu există posibilitatea de a se furniza dispoziții de plângere.

11.6. Pe 15 februarie 2016 Comisia Europeană a creat o platformă de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Acest lucru oferă consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de comenzile on-line, fără cerința unui proces judiciar care implică instanțe și judecători. Acest proces de soluționare a litigiilor este disponibil prin intermediul link-ul extern: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nu suntem obligați și nu vom participa la o dispută alternativă de soluționare a conflictelor în afara instanței, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de soluționare a litigiilor on-line. Dacă aveți o reclamație de făcut cu privire la produsele primite, vă rugăm să ne contactați pe info@silvertime.ro

11.7. Termenii intră în vigoare începând cu data: 23.04.2019

Newsletter

Vă oferim informații despre oferte prin e-mail. Abonații noștri au parte de diverse beneficii.